Velkommen til virkeligheden

De Velorienterede er ikke venstreorienterede

De Velorienterede er ikke højreorienterede.

De Velorienterede kan ikke placeres på den lige linie, hvorpå man traditionelt placerer politiske partier i den vestlige verden.

De Velorienterede er et realistisk og tredimentionelt parti.

I 2011 blev De Velorienterede markedsført som det første parti i Grøn Blok.

Bjarne Holm, ja det er mig, fik 99 stemmer til folketingsvalget i 2011.
Jeg stillede personligt op i Nordsjællands storkreds, da jeg ikke magtede at indsamle de over 20.000 stillere det kræver, at opstille som parti.

Min interesse for genbrug og bæredygtighed startede med energikrisen i 1973, hvor jeg gik på Toftevangskolen i Birkerød. Det var en fantastisk skole med mange gode lærere.

1973 var året hvor Petrodollaren blev grundlagt. Men det vidste vi intet om dengang. Vi konstaterede blot, at araberne var blevet grådige og fossile brændstoffer var blevet enormt dyre. Vi oplevede bilfrie søndage og kampagner for at sænke temperaturerne i de danske stuer.

Man frygtede dengang at de fossile brændstoffer skulle slippe op. Med skolen var vi på besøg på Esso’s raffinaderi i Kalundborg. Vi regnede på fiskebestande og overbefolkning tværfagligt, hvor faget Orientering (samfundsfag) og matematik var integreret. Forurening var netop blevet opdaget. Man havde erkendt, at man ikke kunne grave problemerne ned. F.eks. Cheminova – Øresund stank dengang af lort.

Tidligere havde vi frygtet atomkrig. Cubakrisen var vel overstået. Men vi havde indtil da diskuteret hvordan vi skulle forholde os “Hvis krigen kommer” ( en pjece omdelt til alle borgere i 1962)- vi så film i filmlokalet, og var ikke i tvivl om hvordan vi skulle forholde os, hvis vi en dag så det skarpe lysglimt på himmelen.

Vi læste George Orwell’s “Animal Farm” i engelsktimerne, og lærte alt om kommunismens og socialismens bedrag. Vi læste samme forfatters “1984” i dansktimerne, lykkeligt uvidende om at vi selv skulle opleve dette dystopiske scenarie. Vi læste også “Fagre nye Verden” af Aldous Huxley fra 1932, om det “lykkelige” fremtidssamfund, hvor kærlighed og sex er noget ækelt, livmødrene bliver opereret ud af pigerne, og den menneskelige reproduktion overlades til videnskaben, og lykke er noget man oplever ved indtagelse af piller.