Træ

Træ er et bæredygtigt brændstof, som vi har brugt siden tidernes morgen.

Træ gendannes automatisk i naturen ved fotosyntese, når vi lader naturen passe sig selv.

Træ indeholder kun naturlige stoffer, som selvsagt ikke skader naturen kemisk. Heller ikke når brænde naturligt forekommer, som de har gjort i millioner af år. Balancen mellem undergrund og overgrund (biosfære) forrykkes ikke.

Som med alt det andet, som vi afbrænder for at holde varmen i vore huse og holde vore maskiner igang, så er det processen hvor kulstof omdannes til CO2 og brint omdannes til H2O, populært kaldet vand, som skaber energien. Netop derfor går alle brændstoffer under fællesbetegnelsen kulbrinter. Kul + Brint.

Vi kan gå ind i skoven og hente passende mængder træ i al evighed. Vi kan lave alverdens nyttige ting ud af træet. Alt lige fra huse og møbler til tøjklemmer. Og det træ, som ikke er særligt velegnet til et specifikt formål, kan afbrændes.

Det eneste der kan gøre brugen af træ ubæredygtigt er rovdrift. Altså når og hvis vi bruger træet i et hurtigere tempo end det gendannes. Det er sket mange gange og flere steder i menneskets historie.

I tidligere tider brugte man egetræ til at bygge skibe. Egetræ er både stærkt og modstandsdygtigt over for vand. Disse skibe blev brugt såvel til handel ad søvejen, som til krige. Krige opstår iøvrigt kun, når en konge får ambitioner om at drive “human farming” i andre lande.

Egen har været enormt udbredt på kloden, men grundet krige og overbefolkning er der blevet tyndet enormt ud i den. Studer antikkens historie og bemærk hvor vigtigt det var for en nation at have en stor flåde, såvel til handel som til forsvar. Se også siden om flådeegen……………..

I skrivende stund er store dele af Australiens skove omdannet til vanddamp og kultveilte. Energien fra denne kemiske proces har på ingen måde gavnet nogen mennesker. Det hele er gået tabt og de milliarder af dyr, som nu er omkommet, bliver også omdannet til vand og CO2.

Træet, som kunne være eksporteret og have indbragt mange milliarder. Men nej, Australiens ledere er kun interesserede i at eksportere kul – hvilket åbenbart er nemmere at sætte i system.