Tobak

Fra politisk hold er der gjort store anstrengelser for at destabilisere tobaksindustrien.

Tobak er nok hellere ikke den sundeste afgrøde vi kan producere. Men hvis det er vores sundhed som er i højsædet, hvorfor har man så ikke gjort mere, for at destabilisere energisektoren, eller blot dele af den?

Bunkeroil og kul indeholder jo både svovl og tungmetaller, som giver ildrøde solnedgange og gør fisk uspiselige.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210422418303095?via%3Dihub&fbclid=IwAR1iYnZNa3ajb9YtnmOXr7HWwraS0U23TGyswvEIBvzAEpMUUlqYTREWVQw