Racismeparagraffen

Straffelovens §266b er en gummiparagraf:

Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

Stk. 2.

Ved straffens udmåling skal det betragtes som en særligt skærpende omstændighed, at forholdet har karakter af propagandavirksomhed.

Dårlig opførsel med udspring i tro, nationale skikke og seksuel orientering kan altså ikke kritiseres, hvis de kritiserede kan opfatte kritikken som nedværdigende.