PCB

https://sbi.dk/anvisninger/Pages/241-Undersoegelse-og-vurdering-af-PCB-i-bygninger-2.aspx#/1-PCB-s-egenskaber-og-anvendelse