Overbefolkning

Befolkningstilvæksten her på kloden har i mange år ligget på ca. 80 millioner nye mennesker. Og da disse jo ikke skal vokse op i fattigdom, så skal der hvert eneste år bygges et land på størrelse med Tyskland.

Alternativt kan man bygge 10 storbyer på størrelse med New York.

Mange mennesker er jo totalt talblinde eller totalt idioter.

Samtidigt skal vi begrænse vores CO2-udledning med 70% frem til 2030.

Hvordan skal de kunne lade sig gøre?

Hvor meget plads er der til hvert menneske på kloden?

En kugles overfladeareal er: 4 x pi x r x r

Jordens radius er: 6.371 km overfladen bliver derfor 510. 049.429 kvadratkilometer.

Med en befolkning på snart 8 milliarder kan der blive 0,063756 kvadratkilometer til hver.

Der går 1 million kvadratmeter på en kvadratkilometer. Fordelt ligeligt har hver person således 63.756 kvadratmeter til rådighed.

Over 70 % (ca. 360 mill. km²) af jordens overflade er dækket af sammenhængende saltvandsmasser som vi kalder verdenshavet eller det globale ocean

Hver person på kloden har således 44. 629 kvm. hav = 211 x 211 meter

Herefter er den enkelte persons landareal 19. 227 kvm. = 138 x 138 meter

Antarktis er 14 mio kvadratkilometer og Indlandsisen 1.7 mio kvadratkilometer (vi antager at Nordpolen er medregnet som en del af verdenshavene.

15.7 mio kvardratkilometer fordelt på 8 milliarder er 1963 kvm til hver person = 44 x 44 meter

Disse områder er golde, så dem trækker vi fra. Nu har hver person 19227-1963 = 17.264 kvm

Hvilket svarer til et kvadrat på 131 x 131 m

Ørken:

https://www.worldometers.info/da/