Konklusion

Vi ændrer atmosfæren

Energien til den globale opvarmning leveres af solen. Vi modtager den energi, som vi plejer, men den udstråling fra jorden, som i årtusinder har holdt jordens temperatur i balance, blokeres nu af kunstige skyer skabt af fly og vanddamp fra den hastige afbrænding af fossile brændstoffer og ikke mindst af CO2, samt de partikler, som opstår ved ufuldstændige forbrændinger.

https://fysikleksikon.nbi.ku.dk/d/drivhuseffekt/

Der er faktisk ikke noget at diskutere her. I de gode gamle dage sneede det i Danmark om vinteren og himlen var blå – ikke fesenblå, hvidlig eller diset. Efter skyfrie nætter (og dage) havde vi frostvejr, fordi der intet var til at reflektere den infrarøde udstråling fra jorden.

Folk der har haver ved, at man i det tidlige forår kan beskytte sine planter mod frost ved at tildække dem med noget isolerende. Det virker.

At stupide professorer fra danske universiteter fremturer med idiotiske argumenter som: “hvad føler du på din bare hud, når en sky går for solen?” er ikke relevante i det store billede.

Vi har regnet ud, at 1 kg. petroleum (jetbrændstof) giver ca 3,1 kg. CO2 + 1,4 kg. vand.

https://www.velorienterede.dk/jetbraendstof/

Uanset hvad vi brænder af, så får vi ca. 4,5 gange vægten i uønskede stoffer + energi. Tilvæksten i vægt skyldes alene vægten af ilten, der forbinder sig med brint og kulstof.

De omvendte processer, at spalte CO2 og H2O, er fysisk umulige uden tilførsel af energi. Og energien der kræves, er naturligvis nøjagtig den samme, som den der blev skabt ved afbrændingen. Det er 9. klasses kemi. Energien i et system er altid bevaret – eneste undtagelse er, når vi spalter eller fusionerer atomkerner – altså omdanner stof til energi efter princippet E = M x C x C. Spaltning af atomer, fission, giver uønsket radioaktivt affald, og bestræbelserne på CERN (siden 1954) om at gøre solen kunsten efter, har endnu ikke givet nogen overskudsgivende resultater.

Videnskabelige påstandene om, at vi inden længe kan forsyne skibe med scubbere er ren og skær svindel. Skibsrederne mister al den energi som stammer fra kulstoffet i kulbrinterne, med mindre man opsamler og opbevarer al CO2’en på trykflasker (56 bar). Der er ikke brug for al den CO2 på flasker, og opsamlingen er en enormt energikrævende proces – 56 bar er et voldsomt tryk.

Hvis vi antager at Maersk og verdens øvrige rederier, finder en metode til at udskille kullet i fast form, hvad skal de så gøre med alt det kul?

  • skal de grave det ned?
  • skal de lave diamanter?
  • skal de lave kulfibre?
  • skal de lave blyanter?

Uanset hvad, så kan enhver vel se det tåbelige, når vi ved at vi har at gøre med milliarder af tons kul.