Køer

Køer består, som alt andet levende liv, overvejende af kul-, ilt-, og brintatomer. Kul- og brintatomerne er taget ud af atmosfæren via fotosyntesen, og koen er opbygget af de planter den har spist og den ilt, som den har indåndet.
Det øgede CO2-indhold i atmosfæren/biosfæres skyldes udelukkende, at vi mennesker henter kulbrinter op fra undergrunden og ikke lægger nogen tilbage.
De fleste af vore andre problemer relaterer sig til overbefolkning og menneskets idiotiske trang til at kontrollere naturen.