Jord i hovedet

Når vi skal begraves, så siger præsten de berømte ord:

“Af jord er du kommet, til jord skal du blive, af jord skal du igen opstå.”

At mennesker er lavet af jord, er en stor og udbredt misforståelse.

Præsten burde sige:

“Af CO2 er du kommet, til CO2 skal du blive, af CO2 skal du igen opstå.”

Grundlaget for alt liv på jorden er fotosyntesen:

6 CO2 + 6 H2O + sollys –> C6H12O6 + 6 O2

Denne proces er i virkeligheden langt mere kompliceret, men i al sin enkelthed så er slutresultatet:

Co2 + Vand + Sollys omdannes til glukose + ilt.

Denne proces foregår i planter overalt på kloden, og er forudsætningen for alt liv på kloden.

Sollys og vand er også uundværlige elementer. Men disse diskuteres ikke i det følgende, da alle i forvejen ved, at vi består af ca 70% vand og at vi ikke kan undvære solen.

Helt anderledes forholder det sig med CO2, som mange er begyndt at opfatte som et giftigt stof, som vi bør gøre os store anstrengelse for ikke at frembringe.

Nul CO2 = ingen planter = intet liv

Vi lever af planter og kan ikke undvære dem. Vi kan spise dyr, men dyrene uddør, hvis planterne forsvinder. Planter kan ikke undvære CO2.

For lidt og for meget fordærver alt

Vi kan ikke undvære salt – natriumklorid. Men hvis vi får for meget bliver vi syge. Prøv selv, hvis du er i tvivl. Drik en masse saltvand og se hvad der sker.

Problemet med CO2 er ikke de naturlige processer som skaber CO2. Alt levende liv som omsætter energi udånder CO2