Jetbrændstof

Jetbrændstof er et petroleum/diesellignende produkt. En eksakt formel er ikke nem at finde. Derfor bruger vi blot formelen for petroleum C10H22. Uanset hvad, så er vi jo altid ude i en blanding af brint og kulstof – og forhåbentlig ikke så meget andet.

C10H22 + 31 O -> 10 CO2 + 11 H2O

Vi har atomvægtene H = 1, C = 12 og O = 16

Altså: 12 x 10 C + 22 H + 31 x 16 bliver 10 (12+ 2×16) CO2 + 11(1×2+16) H2O

120 C + 22 H + 496 O bliver til 440 CO2 + 198 H2O

142 petroleum + 496 ilt bliver til 440 + 198

638 bliver til 638 massen er bevaret – alt stemmer

Vi kan nu frit regne i alle enheder – lad os blot vælge kg.

142 kg petroleum + 496 kg ilt bliver til 440 kg C02 + 198 kg vand

Vi dividerer nu det hele med 142 for at få resultaterne for hvad afbrænding af et enkelt kg petroleum giver.

1 kg petroleum + 3,49 kg ilt bliver til 3,10 kg CO2 + 1,39 kg vandhttp://www.einsten.net/2/2014/08/Forskellen-mellem-flybrendstof-og-diesel.html