CO2 – hvad er det?

CO2 = Kultveilte = Carbondioxid = 1 kulstofatom bundet til to iltatomer

CO2 er udåndingsluft fra alle levende organismer.

CO2 er det molekyle, der er grundlaget for opbygningen af alle organiske molekyler i alle levende organismer på jorden. Primærproducenterne – planterne – omdanner atmosfærens CO2 til glucose via fotosyntesen:

6 CO2 + 6 H2O + sollys –> C6H12O6 + 6 O2

Denne proces er i virkeligheden langt mere kompliceret, men i al sin enkelthed så er slutresultatet:

Co2 + Vand + Sollys omdannes til glukose + ilt.

Denne proces er forudsætningen for skabelsen af alle nye Kulbrinter, som er organiske stoffer der udelukkende består af kulstof og brint. Ved forbrænding af brint dannes vand og ved forbrænding af kul dannes CO2

Enhver fuldstændig forbrænding af kul giver CO2. Sker forbrændingen med utilstrækkelig tilførsel af ilt, så dannes der CO = kulmonooxid, som er særdeles usundt.

Folk som er trætte af livet, kan afslutte det ved at lukke sig inde i en garage med bilmotoren tændt.
Efterhånden som ilten opbruges i garagen, vil motoren forbrænde urent og producere kulilte.
Det samme sker, hvis man f.eks. tager den dejlige varme grill ind i soveværelset og lukker døre og vinduer. Alle kender “garagedøden”, men mange har mistet livet, fordi de ikke har haft tanke på, at en grill i et lukket rum, har nøjagtig samme effekt.

CO optages bedre i blodet end ilt, man bliver døsig og falder i en evig søvn. Dem der bliver fundet og reddet i tide, vågner op med en dundrende hovedpine.

Selv om planterne fjerner CO2 fra luften ved fotosyntesen, når de vokser, så gendannes noget af den forbrugte CO2 ved, at alle levende organismer udfører respirationen for at få energi til at få indre processer til at forløbe.

Respirationen: C6H12O6 + 6 O2 –> 6 CO2 + 6 H2O

Kulbrinter der iltes (forbrændes) giver CO2 + vand. Dette sker uanset om forbrændingen sker i en levende organisme eller i motor.

Den energi træer og planter bruger på at vokse dannes ved forbrænding af sukkerstoffer/respiration.

Det er en udbredt misforståelse, at planter står og producerer ilt. Det er absolut ikke tilfældet. Regnskoven renser ikke luften for den CO2, der frembringes ved afbrænding af fossile brændstoffer.

Nettooptaget af CO2 og afgivelse af ilt er betinget af at træer og planter vokser. Hvis en plante holder op med at vokse, så er dens nettoproduktion af ilt lig nul – således også nettooptaget af CO2. Planten ånder bare. 

Enhver levende organisme – dette være sig en plante, et træ eller enhver anden organisme, vil afgive alle sine kulstofatomer til omgivelserne i form af CO2, uanset om den spises af en anden levende organisme, afbrændes eller langsomt forrådner.

CO2 kan IKKE omdannes til noget andet uden tilførsel af energi. Greta Thunberg har ret. Vi kan ikke forlange af vores børn, at de skal suge milliarder af tons CO2 ud af atmosfæren, med teknologier der dårlig nok eksisterer.

“Technologies that barely exist” er desværre ikke helt korrekt, for man kan faktisk godt lave kul og ilt ud af CO2. Problemet er blot, at det koster energi at sætte den proces i væk. Akkurat lige så meget energi som afbrændingen af kullet gav. Og hvad skulle man bruge alt det kul til? Så når vi ikke er kommet igang med sådanne processer, så er det ganske enkelt fordi der ingen penge er i det.  

Når CO2 fryses ned til under 78,5 grader Celsius, går det fra gasfase til fast fase. Den faste faste kender vi som tøris, og efterhånden som tøris varmes op, vil det fordampe eller sublimere; altså gå fra fast form til gas. Flydende CO2 kan ikke eksistere ved almindeligt atmosfærisk tryk.

CO2 kan opbevares i flydende form ved 56 atmosfæres tryk ved 20 °. En tryktank med CO2 er en glimrende brandslukker. CO2 bruges også som beskyttelsesgas ved svejsning. En luftstrøm puster den atmosfæriske lufte væk fra det glødende metal, som så ikke angribes af luftens ilt (21%).

Bruset i øl, sodavand og champagne skabes ved at presse CO2 ind i væsken under tryk.

CO2 + H2O –> H2CO3 kulsyre – Når trykket lettet – flasken åbnes – starter en den omvendte process hvor bobler af CO2 begynder at forlade vores drik – processen fortsætter indtil drikken “er flad”.

Råolielagrene under jordskorpen er gennem millioner af år dannet af organisk materiale , som har været udsat for passende varme og tryk uden tilførsel af ilt.

Udover, at der dannes CO2 ved respirationen fra levende væsener, produceres der en mængde CO2 og H2O, når vi brænder træ, olie og benzin af, for at skaffe os lys, varme og energi til maskiner og transportmidler. I tiden før Rockefeller og Standard Oil var det olie fra hvaler, man hælde på lamperne. Det er nok de færreste der ved, at det var lampeolie, som Rockefeller tjente sine første millioner på.

Atmosfæren indeholder ca. 0,034 volumen-% CO2. At gassens volumen-% er 0,034, vil sige, at der i 1 L luft er 0,34 mL CO2. Det svarer til 1/3 kubikcentimeter.


Benzin består bl.a. af molekylet oktan, C8H18. Når oktan (C8H18) forbrændes i en bilmotor sker det under dannelsen af CO2. Forbrænding af benzin (oktan)

2 C8H18 + 25 O2 –> 16 CO2 +18 H2O

https://ing.dk/artikel/global-opvarmning-nu-kan-havene-ikke-optage-mere-co2-76138

På dette link kan du se hvad Hans Erik Lundager Madsen mener om “Hvad man bør vide om CO”:

http://files.builder.nu/9f/5f/9f5f13e6-21ff-472d-9132-894f348d60f9.pdf

Fra en facebook-debat:

 • Flemming Graasten Bjarne Holm Interessant indgangsvinkel. Hvor stor er klimabeslastningen på kremering på verdensplan?
  Et globalt forbud vil dog nok møde en vis modstand i bl.a. Indien.
  Måske en rationalisering og bedre kapacitetsudnyttelse er løsningen, hmmmm, jeg tænker ikke det betyder alverden for bl.a. Studstrupværket af nappe en kiste eller to iblandt de mange biomasse halm big-baller man brænder af…………..1Skjul eller anmeld dette
 • Torsten Mandal Bjarne Holm Kul indeholder ikke nævneværdigt brint men kul og varierende mængder svovl og tungmetaller.Skjul eller anmeld dette
 • Bjarne Holm Flemming Graasten Det var en overraskende drejning diskussionen tog lige der. Jeg har ikke nævnt noget om lig.

  Men lad os da bare få nogle lig op på bordet 🙂

  Det menneskelige legeme består altovervejende, som alt andet levende liv, af fire grundstoffer: kul, brint, ilt og kvælstof. Selv baserne i vore gener består udelukkende af disse 4 atomer.

  Om et lig brændes eller rådner op i jorden, ændrer på længere sigt ikke noget i biosfæren. Atomerne i liget vil igen komme til at indgå i naturens kredsløb. Begravelse forsinker processen.

  Vi ødelægger balancen i biosfæren ved konstant at tilføre nyt kul og brint fra undergrunden. Og vi fører intet tilbage til undergrunden, fordi det koster arbejde og energi, og ingen kan tjene penge på at gøre det.

  Den energi der skal bruges til at omdanne CO2 til kul og ilt, er den samme som vi får ud af at afbrænde kul til CO2.

  CO2 omdannes konstant og ganske gratis via fotosyntesen:

  6 CO2 + 6 H2O + sollys —> C6H12O6 + 6 O2

  kultveilte + vand + sollys –> glukose + ilt

  Fotosyntesen er grundlaget for alt liv på kloden, og der findes ingen andre processer, som gratis kan omdanne CO2 til kul.

  CO2 kan kun vanskeligt opbevares. Det kræver et tryk på ca. 56 atm. at få CO2 til at gå i væskeform.

https://www.co2levels.org/?s=aw&gclid=Cj0KCQiAkKnyBRDwARIsALtxe7iFUnKmel1e1k7ouUmEZHf7QmE_-GQIbdf4U0HsLaM4C-ZBtAYLoxMaAituEALw_wcB