Fusions energi

Her på kloden er den prime energikilde fusion. Kraftværket ligger i en sikker afstand på 149,6 millioner kilometer fra jorden (årets gennemsnit – afstanden varierer med årstiderne). Dette kraftværk kalder vi i daglig tale, Solen.

Så vidt vi ved er solen skabt af Gud. Solen består af Brit og Helium . Brint omdannes konstant til Helium ved fusion (sammensmeltning af atomer) – en proces som udløser enorme energimængder.

Vi mennesker har prøvet at eftergøre processerne i dette tekniske mesterværk siden den 29. september 1954, hvor Cern blev grundlagt. (år 2 før Bjarnes fødsel).

Milliarder af kroner er årligt brugt i forsøget på at skabe og kontrollere fusion. Der er ikke opnået nogen resultater, som kan bruges til noget. Højt begavede videnskabsmænd har i over 65 år prøvet at efterligne forholdende i solens indre, ved at accelerere partikler til enormt høje hastigheder og lade dem støde sammen. Fusion er skabt på Cern, men energien til at accelerere partiklerne har naturligvis langt oversteget den skabte energi.

Guds trick med solen er den store masse og loven om massetiltrækning, som vi mennesker på sin vis forstår, men ikke kan forklare. To genstande med masserne m og M i afstanden r fra hinanden vil tiltrække hinanden med en kraft, hvis størrelse er givet ved:

F_{\mathrm{G}} = G \cdot \frac{M \cdot m}{r^{2}}

hvor

G=\unitfrac[6,6726 \cdot 10^{-11}]{N \cdot m^2}{kg^2}

Som sagt kan vi ikke rigtig forklare hvad tyngde er, men med Newtons love kan vi beregne planeternes stilling mange år frem i tiden. F.eks måneformørkelser. Det er en svær ting at forklare for folk, som har en ufravigelig tro på, at jorden er flad, og at planeternes bevægelse styres af “Illuminati”.

Som i ethvert andet himmellegeme skaber massetiltrækningskraften et tryk i solens indre.
Og da solens masse (vægt) er enorm, så er således også trykket i solens indre enormt. Og det er netop det, som helt automatisk, og uden tilførsel af ydre kræfter og energier, sætter fussionsprocessen i gang. Genialt.

Vi mennesker har med stor succes skabt fission her på kloden. Her spalter vi atomer, får masser af energi, men efterlades med kedelige radioaktive produkter, som er svære at opbevare på sikker vis.
Disse lagre af affald, skal sikres i tusinder af år. En kedelig arv til vore eferkommere.

Fissionsprocessen kræver konstant overvågning og afkølning, ellers løber processen løbsk, som vi så under Fukushima- katastrofen. Det første tsunamien skyllede væk, var de nødgeneratorer, med hvilke man havde kunnet holde temperaturerne i værket under kontrol. Det var totalt idiotisk og nu ubegribeligt, at man havde anbragt disse genneratorer med brændstoftanke i jordplan. Hvis disse nødgeneratorer og brændstoftanke havde været anbragt på tagene af bygningerne, så havde der slet ikke opstået eksplosioner. Bygninger og anlæg ville have været rimeligt intakte og man kunne helt have undgået radioaktive udslip.

Nu kommer vi til sagens kerne.

Vores kraftværk, Solen, leverer ca. 1000 watt per kvadratmeter til jorden, målt i en vinkel på 90 grader.

Check det selv med diverse meteorologiske institutter. 90 graders vinkelen er vigtig. Afstanden til solen er mindre vigtig. Faktisk er afstanden til solen større om sommeren på den nordlige halvkugle. Men om vinteren står solen senere op og går tidligere ned, og så når den ikke nær så højt op på himmelen – langt væk fra 90 grader.

Ikke desto mindre, så vil et solpanel der stilles vinkelret på solens indstråling stort set yde det samme uanset årstid og tidspunkt på dagen. Om vinteren, morgen og aften, så vil vejen gennem atmosfæren være lidt længere, men det betyder mindre. Vi er ude i noget cosinus og sinus.

Nu er spørgsmålet, hvor mange kvadratmeter af jorden vender altid vinkelret mod solen?

Jorden Diameter ved Ækvator = 12.756,270 km – ved Polerne: 12.713,500 km

Diameteren er større ved ækvator pga. centrifugalkraften. ( karrusel-effekten)
En kraft som min fysiklærer i gymnasiet i Birkerød påstod ikke eksisterede

Gennemsnittet er 12.745,591 km – og det regner vi med.

Jorden er en kugle – dem der tilbeder fladjordsreligionen kan forlade denne side nu.

Uanset årstid og tidspunktet på døgnet, så vil en rund skive med en diameter på 12.745,591 km altid stå vinkelret på solen. Arealet af en cirkel er pi x r x r hvilket svarer til pi x d x d /4

3.14159265359 x 12.745,591 km x 12.745,591 km / 4 = 127.588.002,28207 kvadratkilometer

En kvadrat kilometer = 1.000 m x 1.000 meter = 1 million kvadratmeter

1 kvadratkilometer modtager således 1 million kilowatt = 1 Gigawatt

Nu runder vi af:

Vi modtager altså konstant 127.588.002 Gigawatt fra Bjarnes og Guds eget kraftværk.

Næste skud på stammen af atomkraftværker bliver Hinkley Point-atomkraftværket i England med en samlet planlagt effekt på 3,2 GW. Byggeriet forventes færdig i 2025-2027.

Omregnet til Hinkley Point atomkraftværker, så leverer solen en konstant energi svarende til:

127.588.002 Gigawatt / 3,2 Gigawatt = 39.871.250 Hinkley Point atomkraftværker.

Kloge hoveder har beregnet, at den energi menneskeheden årligt skaber, hovedsageligt ved afbrænding af fossile brændsler, svarer til 1 times solindstråling.

Fra Wikipedia:

Verdens energiforbrug er den samlede mængde energi, som menneskeheden forbruger. I 2008 udgjorde dette 474 exajoules (474 × 1018 J) med mellem 80 og 90 procent udledt fra forbrænding af fossile brændstoffer.[1] Dette svarer til et gennemsnitligt forbrug på 15 terawatt.

Det er 15.000 Gigawatt. Hvilket er 8506 gange mindre end solens indstråling.

På et år har vi 24 timer x 365 = 8.760 timer – Det er tæt på.

Vi kan altså konkludere at de kloge hoveder har regnet rigtigt. Så hvis vi blot kunne nyttiggøre 2 timer af solens totale indstråling årligt, så kunne vi glemme alt om at grave og bore i jordskorpen efter kul og olie.

Altså 2 timer / 8760 timer x 100% = 0,02283 % af solens samlede indstråling.

Vinden her på kloden opstår som følge af solens ujævne opvarmning af kloden. Derfor er høstet vindenergi en inddirekte form for solenergi. Det samme gælder også havets bølger.
Enhver for for udnyttelse af fotosyntesen er også en udnyttelse af solens indstråling.

De to timers årlige totale udnyttelse af solens indstråling vil kunne spare os for opførelsen af 9.103
atomkraftværker med en ydelse på 3.2 Gigawat. Et fucking kæmpearbejde, som, ej at forglemme, også kræver et kæmpe arbejde med at udvinde uran og deponere affaldsprodukterne.

Kloden afgiver konstant energi til verdensrummet i form af langbølget stråling. Derfor har vi haft stabile temperaturer og vejrsystemer i årtusinder.

De ændringer vi har oplevet i vores klima de seneste 50 år skyldes ikke selve varmen fra den olie og kul som vi har brændt af. De regnestykker vi har studeret, viser dette meget tydeligt.

Energien som har forårsaget den globale opvarmning kommer fra solen. Problemet er at vi ændrer på atmosfærens sammensætning, og skaber en drivhuseffekt.

Fidusen ved et drivhus er, at solens kortbølgede indstråling nærmest uhindret gennemtrænger glasset i drivhuset, hvorimod den langbølgede udstråling holdes tilbage af det selv samme glas.

CO2 indholdet i atmosfæren øges, når vi på kort tid afbrænder fossile brændstoffer fra jordens indre, som har ligget oplagret der i millioner af år.

CO2 bremser ikke den kortbølgede indstråling fra solen i væsentlig grad, men den bremser den langbølgede udstråling fra jordens varme overflade til verdensrummet.

Det samme gælder vanddamp. Vi mærker straks på vores hud, når en sky (vanddamp) skygger for solen, men en stor del af solens energi afsættes i skyen. Energien er modtaget af biosfæren. Vi ved også, at intet er koldere end en skyfri nat, hvor jordens lavbølgede stråling fiser direkte ud i verdensrummet. Selv i en ørken bliver der hurtigt pissekoldt om natten.

Partikelforurening har den samme effekt i atmosfæren. Partikelforurening fra f.eks. dieselbiler og kulkraftværker, hvor forbrændingen ikke er fuldstændig og udledningen af flyveaske fra kulkraftværker er uundgåelig, og har en yderligere katastrofal effekt. Isen på Nordpolen, Antarktis og på klodens bjergtoppe samt Grønlands indlandsis, som normalt er helt hvid og reflekterer hovedparten af al varme direkte tilbage ud i verdensrummet. Men når isens misfarves blot en anelse af kulstøv, så ændres reflektionen, og isen afsmelter.

Denne effekt kan nemt verificeres på en solrig dag på en parkeringsplads. Forskellen i temperatur på overfladerne af sorte, sølvgrå og hvide biler er betragtelige. Mål med et digitaltermometer eller ved håndspålæggelse. Pas på ikke at brænde fingrene.

Fra de tidligere regnestykke ved vi allerede, at små brøkdele af procenter af solens indstrålen måles i atomkraftværker. De vækstliderlige glæder sig over at nye sejlruter bliver mulige omkring Nordpolen, mens mange af os andre bekymrer os over hvilken effekt denne ændring vil udøve på de globale havstrømme. Hvordan bliver klimaet i Skandinavien, hvis f.eks Golfstrømmen forsvinder?