Ethanol – Alkohol

Et bæredygtigt brændstof.

https://ing.dk/artikel/danmark-kan-blive-selvforsynende-med-biobenzin-68621

Kemisk formel: C2 H5 0H atomvægt: 2×12 + 5×1 + 16 + 1 = 46
46 + 96 = 142
Reagerer med 3×02 atomvægt: 3 (16 x 2) = 96

Resultat1: 2CO2 atomvægt: 2 ( 12 + 2 x16) = 88
88 + 54 = 142
Resultat2: 3H2O atomvægt: 3 (2 x1 +16) = 54

:

142 enheder Ethanol + 96 enheder Oxygen = Ilt giver 88 enheder Kultveilte + 54 enheder vand.

Ved simpel forholdsregning kan vi omregne til kg:

46 kg Ethanol giver 88 kg Kultveilte 1 kg Ethanol giver så 88/46 kg = 1,91 kg

46 kg Ethanol giver 54 kg Vand 1 kg. Ethanol giver så 54/46 kg = 1,17 kg

Til processen er brugt 96/46 kg Ilt = 2,09 kg Ilt

Vi har således brugt 1 + 2,1 = 3,1 kg og fået 1,9 + 1,2 = 3,1 kg

Vægten er naturligvis bevaret og 25,3 MegaJoule er skabt.

Fordele ved Alkohol

Alkohol brænder meget rent og efterlader ingen kulstofpartikler ved forbrænding.

Modsat fossile brændstoffer, så skabes alkohol i biosfæren, hvori vi lever, og er derfor bæredygtigt. Intet forrykkes i den underjodiske/overjordiske balance.

Et kg vand bliver til 1,7003  vanddamp. Fordampningen af et kg vand ved 100°C kræver en energitilførsel på 2.257 kJ.