Brændeovne & Biomasse

Det eneste problem med biomasse er, at det skader kul- og olieindustrien, som har købt en masse videnskabsfolk, der er dygtige til at lyve. Man behøver faktisk kun at forstå kemi på folkeskoleniveau, for at se gennem deres løgnehistorier.

VI FIK ALLE BRIKKERNE I FOLKESKOLEN

Vi behøver blot at lægge dem rigtigt op på bordet for at se billedet.

CO2-koncentrationen i atmosfæren stiger kun, fordi vi brænder kulbrinter af, som har ligget under jordens overflade i millioner af år.

CO2 kommer ikke tilbage under jordoverfladen igen af sig selv og der bliver ikke opfundet nogen smarte metoder. Hvis vi vil lægge en mængde kulstof tilbage i jorden, så kræver det nemlig ligeså meget energi, som vi fik ved at brænde denne mængde af.

HVEM VIL BETALE / BRUGE ENERGI PÅ DET ?

CO2 og H2O får man uanset hvad man forbrænder. Alle levende væsener udånder vanddamp og kultveilte. Det gælder også planter. Planter er ikke iltfabrikker, som konstant laver CO2 fra luften om til ilt og kulstof. Kulstoffet forsvinder jo ikke, så enhver plantes netto-CO2- optag fra luften er helt og aldeles knyttet til plantens vækst.

Når en plante dør – træ brændes, korn spises og alt forrådner før eller siden – så bliver hvert eneste kulstofatom igen til CO2.

Kulstoffet og brinten i træet bliver til kultveilte og vanddamp samt energi. Og så starter vi forfra:

6 CO2 + 6 H2O + sollys –> C6H12O6 + 6 O2

Denne proces er i virkeligheden langt mere kompliceret, men i al sin enkelthed, så er slutresultatet:

CO2 + Vand + Sollys omdannes til glukose + ilt.

Det er fotosyntesen. Og det er den der er grundlag for alt levende liv på kloden.

Hvis vi vil have kemisk energi, så dannes der CO2 og vanddamp – længere er den ikke. Rent brint er det eneste stof, som ikke producerer CO2 under forbrænding, men er meget bøvlet at have med at gøre.
Brint er yderst brandfarligt og kræver særlige beholdere, fordi det er universets mindste atom.

Hvis vi vil standse den globale opvarmning, så skal vi holde op med at grave kulbrinter op af jorden.

Partikelforurening er andet problem, som primært skyldes ufuldstændig forbrænding. Det er til at løse.

I millioner af år har vi overlevet trods partiklerne fra naturbrænde.
Alt det træ som er brændt i Australien nu, er forsvundet til ingen verdens nytte. Meget af det kunne have været brugt til møbler, tømmer og tusinde andre ting – herunder brænde. Og forbrændingen ville have været mere ren i brændeovne og kraftværker.

Dem der hetzer mod brændeovne og biobrændsel er enten uvidende eller købt og betalt af olieindustrien.

Afbrænding af biomasse tilfører ikke biosfæren noget nyt kulstof. Ændringen i biosfæren er kortvarig. Hvert eneste CO2-molekyle vil via fotosyntesen blive omdannet til ny biomasse.
Når vi afbrænder kulbrinter fra undergrunden, så tilfører vi biosfæren nyt kulstof og ændringen vil være permanente. Der findes ingen naturlige processer, som automatisk bringer kulstoffet tilbage i undergrunden i vor levetid.