Atmosfærens vægt

Jordens radius er angivet til 6.371 km

Trykket ved jordens overflade er 1 bar. Det svarende til 0.96784 atmosfæres tryk, som er 1 kg/cm2.

Med andre ord, så er vægten af en luftsøjle, fra jordens overflade og helt ud i verdensrummet, på 1 kvadratcentimeter = 1 kg.

Vægten af en luftsøjle på 1 kvadratmeter er derfor 100cm x 100cm x 1kg/cm2 = 10.000 kg. = 10 tons

Kan man regne sådan? Ja, det kan man. Vi ved at trykket under vand stiger med 1 bar for hver 10 meter man bevæger sig ned under vandets overflade. 10 meter = 10 x 100 cm = 1000 cm, hvilket giver 1000 cm3 over 1 kvadratcentimeter. 1000 cm3 = 1 liter. Og 1 liter vand vejer et kg.

Luftmængden over 1 kvadratkilometer vejer derfor 10 millioner tons. Hvilket bekræftes her:

https://da.wikipedia.org/wiki/Luft

En kugles overfladeareal er: 4 x pi x r x r

Jordens radius er: 6.371 km, så overfladen bliver derfor 510. 049.429 kvadratkilometer.

Vægten af jordens atmosfære er derfor 5.100.494.290.000.000 tons

Altså rundt regnet 5.100 billioner tons

Nu er spørgsmålet så: “hvad vægten er af de vigtigste komponenter?”.

Volumenprocenter finder vi her: https://www.nbi.ku.dk/spoerg_om_fysik/fysik/gaslov/

Og her: https://da.wikipedia.org/wiki/Jordens_atmosf%C3%A6re

  • N2  Kvælstof/nitrogen  78 %
  • O2  Ilt/Oxygen  21 %
  • Ar  Argon  0,93 %
  • CO2  Kuldioxid  0,031 %

I det periodiske system kan vi se hvad de enkelte atomer vejer per mol.

Et mol er SI-enheden for stofmængde. Et mol svarer til 6,02214076 × 10²³ atomer

Oversat til dagligt sprog, så er de angivne atomvægte, det antal gram som 0,6 billioner billioner atomer vejer.

Rundet op til hele gram finder vi:

N = 14 g/mol

0 = 16 g/mol

Ar = 40 g/mol

C = 12 g/mol hvilket medfører at CO2 vejer 12 + 2 x 16 = 44 g/mol

Nu hvor vi har forholdstal, kan vi glemme alt om mol.
Vi ved at 12 g kulstof reagerer med 2 x 16 gram ilt og danner 44 gram CO2

Vi kan vælge enhver vægtenhed, resultatet bliver det samme om vi regner i gram, kg eller tons.

Stort set består atmosfæren af:

Kvælstof 0,78 x 14 x 2 = 21,84 vægtenheder 75,4 %

Ilt 0,21 x 2 x 16 = 6,72 vægtenheder 23,2 %

Argon 0,0093 x 40 = 0,372 vægtenheder 1,28 %

CO2 0,000409 x 44 = 0,018 vægtenheder 0,0622 %

I alt 28,95 vægtenheder 99,94 %

Se https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_dioxide – her angives CO2 anderledes:

409 ppm volumen = 0,0409 %

622 ppm vægt = 0,0622 % hvilket jo er netop hvad vort regnestykke viste.

Man kan gogle sig til, at argon udgør 0,934 volumenprocent og 1,29 masseprocent af jordens atmosfære. I sikker forvisning om, at vi har nogle fornuftige tal kan vi nu regne videre.

Atmosfæren indeholder således:

5.100 billioner tons x 0,000622 = 3,17 billioner tons CO2

5.100 billioner tons x 0,232 = 1.183 billioner tons ilt

På denne side påstås det, at vi årligt tilføjer atmosfæren ekstra 40 milliarder tons, hvilket skulle give 2ppm årligt.

https://slate.com/technology/2014/08/atmospheric-co2-humans-put-40-billion-tons-into-the-air-annually.html

Virker det sandsynligt? Nej, desværre. 2 ppm volumenprocent svarer til 3 ppm vægtprocent.

0,000003 x 5.100.000.000.000.000 = 3 x 5.100.000.000 = 15.300.000.000 tons CO2.