Åger – Straffelovens § 282

For åger straffes den, som udnytter en anden persons betydelige økonomiske eller personlige vanskeligheder, manglende indsigt, letsind eller et bestående afhængighedsforhold til i et aftaleforhold at opnå eller betinge en ydelse, der står i væsentligt misforhold til modydelsen, eller som der ikke skal ydes vederlag for.

Her har vi en paragraf i straffeloven som ikke efterleves af vore domstole.

Enhver som gider at læse denne paragraf og aktivere sine hjerneceller, kan ikke være i tvivl om, at enhver rente på over 10% er en grov udnyttelse i et samfund hvor discontoen er ……..